Articles

ARTICLES

Catalan Musical Magazine
L’Obra
Dyonisios
Folc
3 de vuit
Diari de Vilanova
Eco of Sitges
L’Hora del Garraf
Texts per a CDs.
Style correction in El lenguaje de la armonía (Lluís Vergés Ed. Boileau, 2007) and Notes de concert (David Puertas, Sebla Edicions, 2011).

Recvll 2015 Literary Portrait Award for the text Manuel Rius, author of anonymous music.

Altres projectes // Books & articles

FM welcome speech

pregó de

Culture & Arts 2022

Back to normal. What normality?

Intel·ligència musical

human musicality

José de Udaeta

the lord of the castle

Que la música amanse…

…a las fieras

Jo no sé res, sóc músic

Un llibre de música per a tots els públics

Quintes del biberó

historic research