Informe Estat Cultura i Arts

Encàrrec del Consell Nacional de la Cultura i les Arts de Catalunya (CoNCA) per a l’Informe Anual sobre l’estat de la Cultura i de les Arts a Catalunya.

2023:

Prioritats en un canvi de paradigma

El món de la música viu un canvi de paradigma, conseqüència dels nous models de programació, de consum cultural i d’expressió. Les mirades crítiques al passat i al futur han d’ajudar a definir un present volàtil, fràgil, que cal protegir de la voracitat del mercat. Quines són les prioritats del moment actual? Què és priori- tari? Aquest article no té les respostes, però apunta algunes preguntes a partir de l’anàlisi forçosament general d’una realitat postpandèmica que ja no és, ni tornarà a ser, la mateixa d’abans.

2022:

Tornada a la normalitat. Quina normalitat?

El 2022 és l’any de la tornada a la normalitat, però a quina normalitat? El món musical català presenta greus problemàtiques estructurals que iniciatives com l’Estatut de l’Artista i l’augment en els dotacions pressupostàries podrien corregir. Calen polítiques culturals ben definides per al sector. El 2022 també ha estat any de commemoracions i de llançament d’artistes joves als mercats internacionals. Alguns esdeveniments, transversals i socials, apunten un camí equilibrador en un avenir sociomusical del segle XXI altament digitalitzat

Informes descarregables a:

https://drac.cultura.gencat.cat/handle/20.500.12368/14686

Altres projectes // Llibres & articles

Pregó de Festa Major

pregó de Sant Pau 2024

Intel·ligència musical

la musicalidad humana

José de Udaeta

el senyor del castell

Que la música amanse…

…a las fieras

Jo no sé res, sóc músic

Un llibre de música per a tots els públics

Articles

Premsa i altres publicacions

Les Quintes del biberó

Investigació històrica