Articles

Revista Musical Catalana
L’Obra
Dyonisios
Folc
3 de vuit
Diari de Vilanova
Eco de Sitges
L’Hora del Garraf
Textos per a CDs.
Correcció d’estil a El lenguaje de la Armonía (Lluís Vergés Ed. Boileau, 2007) i de Notes de concert (David Puertas, Sebla Edicions, 2011).

Premi Recvll 2015 de Retrat Literari pel text Manuel Rius, autor de música anònima.

Altres projectes // Llibres & articles

José de Udaeta

el senyor del castell

Que la música amanse…

…a las fieras

Jo no sé res, sóc músic

Un llibre de música per a tots els públics

Les Quintes del biberó

Investigació històrica