Articles

Revista Musical Catalana
L’Obra
Dyonisios
Folc
3 de vuit
Diari de Vilanova
Eco de Sitges
L’Hora del Garraf
Textos per a CDs.
Correcció d’estil a El lenguaje de la Armonía (Lluís Vergés Ed. Boileau, 2007) i de Notes de concert (David Puertas, Sebla Edicions, 2011).

Premi Recvll 2015 de Retrat Literari pel text Manuel Rius, autor de música anònima.

Altres projectes // Llibres & articles

Pregó de Festa Major

pregó de Sant Pau 2024

Estat Cultura i Arts 2022

Tornada a la normalitat. Quina normalitat?

Intel·ligència musical

la musicalidad humana

José de Udaeta

el senyor del castell

Que la música amanse…

…a las fieras

Jo no sé res, sóc músic

Un llibre de música per a tots els públics

Les Quintes del biberó

Investigació històrica