Estat Cultura i Arts 2022

Encàrrec del Consell Nacional de la Cultura i les Arts de Catalunya per a l’Informe Anual sobre l’estat de la Cultura i de les Arts a Catalunya el 2022.

Redacció de l’article: Tornada a la normalitat. Quina normalitat?

El 2022 és l’any de la tornada a la normalitat, però a quina normalitat? El món musical català presenta greus problemàtiques estructurals que iniciatives com l’Estatut de l’Artista i l’augment en els dotacions pressupostàries podrien corregir. Calen polítiques culturals ben definides per al sector. El 2022 també ha estat any de commemoracions i de llançament d’artistes joves als mercats internacionals. Alguns esdeveniments, transversals i socials, apunten un camí equilibrador en un avenir sociomusical del segle XXI altament digitalitzat.

Article complet descarregable a:

https://conca.gencat.cat/ca/detall/publicacio/2022-Informe-anual-sobre-lestat-de-la-cultura-i-de-les-arts-a-Catalunya

Altres projectes // Llibres & articles

Pregó de Festa Major

pregó de Sant Pau 2024

Intel·ligència musical

la musicalidad humana

José de Udaeta

el senyor del castell

Que la música amanse…

…a las fieras

Jo no sé res, sóc músic

Un llibre de música per a tots els públics

Articles

Premsa i altres publicacions

Les Quintes del biberó

Investigació històrica