Original music for “cobla”

Sardanas and original works for cobla

I have been busy writing so many arrangements and instrumentations for “cobla”, the Catalan traditional ensemble, that I haven’t had much time left to write original music for this ensemble. Even so, I have written the sardanas:  El portal de les ànimes (2009), La teva llum! (2010), Lu (2011), Now i la boira (2012) and the works Echu Mingua (2008) for cobla and latin percussions, commissioned by Memorial Joaquim Serra 2008 (and premiered at Auditori de Barcelona) and Música per a un llibre de Guillem Viladot (2010) for cobla, Bulgarian voices and percussions (premiered at Auditori Enric Granados de Lleida).

LA TEVA LLUM! (Esteve Molero)
Cobla Jovenívola d’Agramunt, 2011

 

Score and parts of  “La teva llum” (sardana)

Score and parts of  “Lu” (sardana)

 

Score and parts of  “Now i la boira” (sardana)

Altres projectes // Cobla  

Lluïsos, 140 anys

conductor & producer

Música “alla contra”

Composició i direcció

Bou Revisited

Original idea, arranger & conductor

M. de Falla & Catalonia

Idea, arranger & conductor

La música de Nino Rota

Idea, arranger & conductor

The “two-ways” rhythms

Concept, composer, arranger, trumpet & conductor

Mediterranean and Black Seas

Original idea, composition & production

Tribute to my father

Idea, composer & conductor

Cobla discography

Conductor, producer & performer